/ Kontakt

Grete Marstein

Grete Marstein The school in Pialani

Et av bildene som jeg laget under oppholdet på ArtMeet 3 i Pilani, Rajestan, India i august 2014.

Grete Marstein to divide the challenges into managable parts

Maleri laget for Internasjonal workshop i Malaca, Malaysia, november 2014