/ Kontakt

Grete Marstein

Jeg er representert med arbeider på utstillingen Nordisk Innblikk 2013
Maleri, Grafik
Deltegende kunstnere er:
Emmy Lund – Grete Marstein – Ann Kerstina Nielsen – Wendelmoed Van Der Veen – Stefan Bannow – Jari Dolberg – Arild Heimen – Nico Widerberg – Frans Widerberg

Gulsvik Gamle Skole, 8. – 16. mars 2013, Åpent dagligt kl. 14 – 18

Arrangør: Dalype Art International . Gulsvik, 3539 Flå
Tlf.: 95336684 . www.dalypeartint.com . pld@dalypeartint.com

632 · 11. mars, 2013 · [Print]