/ Kontakt

Grete Marstein

Naturforstyrrelse 2, Trestubbe ved Granbergputten, Lillomarka.

Et område med stort biologisk mangfold. Treet har fått innmontert fargeelementer og tekster. Tekstene er speilvendte og kan oppleves/leses i et speil som er oppsatt en meter borte. Speilet tilfører en annen virkelighet og skjerper blikket for naturens komleksitet ( og er samtidig en referanse til Platon). De som oppdager stedet oppfordres til å sende sms. Varighet 4 mnd. Resultat 43 sms-

Naturforstyrrelser 3, Sted: Lusevasan naturreservat, Lillomraka.

12 landsskap risset i leire, høybrent  (sintret) ligger som store løvblad i vannet. 5 oppsatte speil som speiler tekster. De som oppdaget prosjektet oppfordres til å sende sms om opplevelsen. Varighet: 4 mnd. Resultat 37 sms

Naturforstyrrelser 5, «Huldras smykkeskrin»  Sted: Huldrefjellet, Lillomarka

Biologisk nedbrytbart pigment blåst inn under roten, små esker med dikt og glassperler som kan letes frem under roten.

Et sted mange barn ferdes, de oppfordres til å «bytte» og skrive nye dikt til å legge i eskene eller sende på sms. Varighet: 1 mnd. Resultat: 64 sms, fem håndskrevne dikt opg gavene var byttet ut med vakre steiner og hårpynt.

«Et glimt av himmelen på bakken»

Speilkubeprosjektet begynte i 2003 i barokkhageanlegget på Linderud gård i Oslo. Objektene sto ute gjennom fire årstider. Siden er kubene og de avkuttede pyramidene blitt utplassert i en rekke miljøer. Sist i en utstilling i Kulturdepartementets galleri  RA4 i Regjeringskvartalet.