/ Kontakt

Grete Marstein

Små skisser og notater som er selvstendige verk, men også en idemyldring til grafikk og større malerier.Små formater som kan jobbes med på stuebordet om kvelden.


«Exchange Rate Global Currency»September (Oslo Open) 2010

Kurator Irene Christensen, East Chelsea Studio Nord/ Galleri Schaeffersgate, Oslo
En ny verdensvaluta!

Til nå har seddelens verdi vært en fiksjon basert på en tillit til institusjoner og stater. Vi tilfører seddelen reel verdi; – kunsterisk verdi. Vi lanserer en verdensvaluta hvor verdien ligger i hver enkelt seddels visuelle kunstneriske utforming. En valuta som holder verdi uavhengig av finansakrobaters og politikeres handlinger. En ny valutavirkelighet hvor seddelen tilføres en pemanent kunsterisk verdi!
23 internasjonale kunstnere fra USA, Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Costa Rica og Australia har blitt håndplukket pga. deres originalitet og deres unike måte å fremstille verden på.
Arbeidene er begrenset til størrelsen av pengesedlene fra landet de kommer fra og representerer kunstnerens egen ide og tolkning av oppgaven.